Disclaimer

Op het gebruik van de website(s) van D.C. Berkel Groep en/of hieraan gelieerde vennootschappen (“DCB”) zijn de voorwaarden uit het Privacy- en Cookiereglement van toepassing. 

DCB spant zich in om de op de website(s) van DCB verstrekte informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven. DCB en/of haar (toe)leveranciers garanderen echter niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie die beschikbaar is via enige website van DCB. 

DCB en/of haar (toe)leveranciers accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website(s) van DCB of de informatie die op de website(s) beschikbaar is, inclusief schade als gevolg van het verlies van gegevens, omzet en/of winst, als gevolg van of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik of het (dis)functioneren van de website(s). 

Iedere vorm van transactie die gedaan wordt door middel van enige website van DCB of die gebaseerd is op de inhoud van de website(s) van DCB komt geheel voor rekening en risico van Gebruiker.

De inhoud van de website(s) van DCB en de informatie aan deze website(s) gerelateerd mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toe¬stemming van DCB. Het is niet toegestaan informatie en materialen op de website(s) van DCB, dan wel afgeleide werken daarvan, te wijzigen, te distribueren, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te versturen en aan te wenden voor publieke en commerciële doeleinden.

DCB is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van andere websites, met inbegrip van websites via welke Gebruiker toegang verkreeg tot enige website van DCB of waartoe Gebruiker toegang kan hebben vanaf de website(s) van DCB.

Op de website(s) van DCB wordt gebruik gemaakt van de merknamen DCB, DCB Energy, TruckEasy, TankEasy, WashEasy, DCBTank, DCB Autoschade, DCB Autobedrijven, Autobedrijf D.C. Berkel en Carfree Vastgoed. Deze merknamen en de bijbehorende logo's zijn geregistreerde woord- en beeldmerken in het Benelux Merkenregister onder nummers 8323921, 832392, 831421, 831422, 908970, 908971 en 908972. Het is niet toegestaan zonder toestemming van DCB gebruik te maken van deze woord- en beeldmerken, in welke vorm van publicatie dan ook.